SEDEK, husbesiktningar i bohuslän och göteborg

SEDEK har kontor i Norrbotten och Västra Götaland. Överlåtelsebesiktning är en omsorgsfullt byggnadsteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknik betydelse för byggnaden. Vi är ett familjeföretag med fokus på energideklarering och husbesiktningar.

SEDEK har kontor i Västra Götaland och Norrbotten. Energideklarering och husbesiktningar är vår kärnverksamhet men även termografering och energibalansberäkningar. Vi är ett familjeföretag med fokus på energideklarering och husbesiktningar.

 

   
 

         
Sedek Sedek Sedek Sedek Sedek Sedek

Överlåtelsebesiktning

Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska status i samband med försäljning - en överlåtelse. Besiktningen sker enligt jordabalken kapitel 4 § 19. Samtidig är det ett sätt att uppfylla den lagstadgade undersökningsplikt som köparen har.

 

Energideklarering

En energideklaration är ett dokument som beskriver en byggnads energianvändning och vilka åtgärder som kan göras för att minska denna. För att ta fram deklarationen krävs en del tekniska uppgifter om byggnaden och en besiktning på plats.

 

Fuktindikering/fuktmätning

Fuktindikering påvisar enbart att det förekommer en förhöjd fuktnivå.

Fuktmätning utförs främst för att fastställa fuktnivåer och i tid kunna förebygga mera omfattande skador.

 
 

Termografi

Värmekameran gör osynliga energiläckage synliga och kan ge stora energibesparingar och trivsammare inomhusklimat för fastighetsägaren. Med värmekamerans hjälp gör vi på Sedek analyser av byggnader och elektriska installationer.

 

Flygfoto med UAV

Har ni behov av inspektion eller besiktning av höga hus eller dylikt? Istället för skylift kan vi skicka upp vår UAV för inspektion. Vi levererar film eller foto efter flygningen är slutförd.

 

ANNONS:

 

         
 

SEDEK AB ENERGI OCH HUSBESIKTNINGAR

Lars-Göran Hällgren
VD och Teknisk chef
Certifierad energiexpert, certifierad för husbesiktningar
Byggingenjör SBR
Mobil: 070-660 16 96
E-post: info@sedek.se